728x90 AdSpace

Tin mới

Tuesday, July 5, 2016

NHỮNG CĂN HỘ ĐÃ CÓ VÉ THÁNG NHƯNG VẪN GIỮ VÉ LƯỢT CỦA HẦM HH3. ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI VÉ CHO BẢO VỆ HẦM HH3

"THÔNG BÁO"

NHỮNG CĂN HỘ ĐÃ CÓ VÉ THÁNG NHƯNG VẪN GIỮ VÉ LƯỢT CỦA HẦM HH3. ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI VÉ CHO BẢO VỆ HẦM HH3
NHỮNG CĂN HỘ GIỮ VÉ LƯỢT CỦA HẦM HH3


STT CĂN HỘ BIỂN SỐ XE MÃ THẺ

1

A1002

98D1-141,58

10794
2 A1102 34D1-183,99 10778
3 A1202 29D1-722.08 10823
4 A1220 29F1-262,08 10220
5 A1608 17B1-640,09 10605
6 A1918 29K1-089,35 10667
7 A244 29G1-156,33 10107
8 A2504 24P4-0018 10314
9 A3012 19L1-088,85 10701
10 A4128 29E1-387,08 10229
11 A538 37M1-556,57 10677NHỮNG CĂN HỘ ĐÃ CÓ VÉ THÁNG VÀ ĐANG GIỮ VÉ LƯỢT CỦA HẦM HH3


STT CĂN HỘ BIỂN SỐ XE MÃ THẺ NGÀY VÀO THỜI GIAN VÀO

1

A1004

29D1-292,22

10242

20-Thg2

14H05
2 A1004 29D1-292,22 10854 31-Thg3 17H06
3 A1102 34D1-183,99 10778 15-Thg5 6H17
4 A1206 89N1-5025 10209 28-Thg3 8H24
5 A1218 29H1-120,07 10100 30-Thg4 13H13
6 A1232 29P2-3420 10201 07-Thg2 20H39
7 A12A24 17K3-1347 10327 12-Thg3 10H02
8 A1618 29H1-615,21 10549 22-Thg3 12H48
9 A1630 30K1-1347 10845 09-Thg3 17H18
10 A1710 29H1-543.13 10450 28-Thg3 21H30
11 A1916 29Y7-054.78 10060 04-Thg2 18H26
12 A1916 29Y7-054.78 10616 15-Thg4 16H56
13 A2222 29D1-674.88 11093 03-Thg2 21H33
14 A2224 37V1-1179 10869 16-Thg4 13H45
15 A238 29D1-824.59 10074 24-Thg4 9H42
16 A238 29D1-824.59 10322 07-Thg5 19H42
17 A2504 24T4-0018 10314 11-Thg5 13H21
18 A2538 36B4-017.08 10291 02-Thg5 21H09
19 A2634 29Y3-322.26 10276 12-Thg3 18H32
20 A3040 29E1-017.42 10822 21-Thg2 17H23
21 A3124 30M4-3103 10331 22-Thg4 20H19
22 A3124 30M4-3103 10506 17-Thg4 17H43
23 A332 88H1-190.77 10504 17-Thg5 16H21
24 A3408 99D1-158.86 10045 30-Thg3 19H32
25 A3902 29T1-041.60 10370 30-Thg3 18H09
26 A434 29Y5-090.96 10407 30-Thg3 20H42
27 A444 29K1-379.50 10108 05-Thg2 13H45
28 A508 30Z6-3554 10004 10-Thg4 17H20
29 A612 30M6-2709 10836 23-Thg3 22H20
30 A612 29E1-429.89 10821 01-Thg4 16H07
31 A622 29H1-698.53 10882 29-Thg4 16H45NHỮNG CĂN HỘ ĐÃ CÓ VÉ THÁNG NHƯNG VẪN GIỮ VÉ LƯỢT CỦA HẦM HH3. ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI VÉ CHO BẢO VỆ HẦM HH3
loading...
QC Sản phẩm dành cho cư dân HH Linh Đàm


98.000₫ 115.000₫
Dây thể dục lò xo

1.500.000₫ 2.700.000₫
Triệt lông công nghệ OPT-HSR tại Golden Moon Spa
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Top